Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Ὕδρα 2016 Ἐτήσιο Προσκύνημα Μελῶν Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας

Ὕδρα 2016
Ἐτήσιο Προσκύνημα Μελῶν Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας


Μνημεῖο Ἀποφοίτων ΔΣΕΝ Ὕδρας
Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Πόλεμο 1939-1945
Ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ πρὸς τὴν πατρίδα καθήκοντος


Σάββατο 15 Ὀκτωβρίου 2016

Nέοι Σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.
Πολυπληθὴς ἡ παρουσία τῶν Ἀποφοίτων της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Ἀθανάσιος Ζεύκης  καὶ μέλη τῆς Λέσχης συνομιλοῦν μὲ τὸν νέο Διοικητὴ τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Πλωτάρχης Λιμενικοῦ Σώματος  Εὐάγγελο  ΔανόπουλοἘπιμνημόσυνη Δέηση & Κατάθεση Στεφανοῦ στὸ Μνημεῖο Ἀποφοίτων ΔΣΕΝ Ὕδρας Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Πόλεμον 1939-1945 
 
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση & Κατάθεση Στεφανοῦ στὸ Μνημεῖο Ἀποφοίτων ΔΣΕΝ Ὕδρας Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Πόλεμον 1939-1945 ἐν τὴ ἐκτελέσει του πρὸς τὴν Πατρίδα Καθήκοντος,χοροστατοῦντος τοῦ ἱερέως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου Γεωργίου Βλαχόπουλου καὶ τοῦ ἱεροψάλτου πλοιάρχου Εὐάγγελου Τσιγκάρη


Μαγνητοσκόπιον:
Ἐπιμνημόσυνη Δέηση & Κατάθεση Στεφανοῦ στὸ Μνημεῖο Ἀποφοίτων ΔΣΕΝ Ὕδρας Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Πόλεμον 1939-1945 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Ἀθανάσιος Ζεύκης  καὶ ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Λέσχης Εὐάγγελος Τσιγκάρης τὴν ἱερὴ στιγμὴ τοῦ Προσκλητηρίου Νεκρῶν.Κατὰ τὴν ἀναφορὰ τῶν ὀνομάτων τῶν πεσόντων,μνημονεύθηκε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποφοίτου της Σχολῆς Παναγιώτου Χρυσούλη (πεσόντος κατὰ τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ εἰς τὴν Κύπρον) τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναγραφεῖ εἰς τὸ Μνημεῖο τῶν Ἀπολεσθέντων Σπουδαστῶν Ὕδρας
Ὁ Ταμίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας  Γεώργιος Γκίνης καταθέτει στέφανον


Ὁμιλία Προέδρου Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Ἀθανάσιου Ζεύκη
 
Μαγνητοσκόπιον:

Ὁμιλία Προέδρου Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Ἀθανάσιου Ζεύκη


Ὁ Πρόεδρος τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Ἀθανάσιος Ζεύκης εἰς τὴν ὁμιλία του, ἐξέθεσε τοὺς προβληματισμοὺς τῶν μελῶν τῆς Λέσχης διὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἑξαιατίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ Σχολὴ Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.

Ἐν συνεχεία ἀνακοίνωσε εἰς τὰ μέλη τῆς Λέσχης Ἀποφοίτων Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας τὴν πρόθεση τοῦ Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Λέσχης νὰ ἀναλάβουν ἐκ νέου πρωτοβουλίες διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς μνήμης τοῦ ἀπολεσθέντος ἀποφοίτου της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Παναγιώτη Χρυσούλη,κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς τῆς Κύπρου, ὥστε νὰ ἀναγραφεῖ τὸ ὄνομά του εἰς τὴν Ἀναθεματικὴ Στήλη τῶν Ἀπολεσθέντων κατὰ τὸν Πόλεμο 1939-1945 Ἀποφοίτων ΔΣΕΝ Ὕδρας.
Οἱ πρῶτες ἐνέργειες διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς μνήμης τοῦ ἀπολεσθέντος Παναγιώτη Χρυσούλη ἔγιναν ἐπὶ Προεδρίας τοῦ Πλοιάρχου Πάνου Τριανταφυλλίδη

Ὁ Ἀντιδήμαρχος Ὑδραίων Ἰωάννης  Μπελεγρής,ἀπόφοιτος καὶ παλαιὸς Διοικητὴς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας ἀπευθύνει χαιρετισμὸ εἰς τοὺς Ἀπόφοιτούς της Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ὕδρας.  
  


Ὁ Διοικητὴς τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος  Εὐάγγελος  Δανόπουλος ἀπευθύνει χαιρετισμὸ.
 Τὴν ἐκδήλωση τίμησε διὰ τῆς παρουσίας της ἡ νέα Ὑποδιοικητὴ τῆς Σχολῆς  Ἀλεξάνδρα Δομαζινάκη, ἡ πρώτη γυναίκα Ἀξιωματικὸς ποὺ ἀναλαμβάνει Διοικητικὴ θέση στὴν Σχολὴ Ἐμποροπλοιάρχων Ὕδρας.


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ὕδρα 2016 Ἐγκαίνια ἐκθέσεως Ἰταλοῦ εἰκαστικοῦ Leonardo Cremonini Ι.Α.Μ.Υ

Ὕδρα 2016
Ἐγκαίνια ἐκθέσεως Ἰταλοῦ εἰκαστικοῦ Leonardo Cremonini
«Οἱ Αὐθάδειες τοῦ Ἥλιου» 


Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον-Μουσεῖο Ὕδρας
 (Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Τρεῖς ἡμέρες Ἰταλίας εἰς τὴν Ὕδρα»)

 
Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2016
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  
 


 
 

 
 

 

Εἰς την ἐκδήλωσιν συμμετείχαν τα μέλη τοῦ Μουσικοῦ Τμήματος της πόλεως του Ναυπλίου  


 
 
 
 


 

Παρευρέθησαν και ἀπηύθυναν  χαιρετισμό:
Ἡ Διευθύντρια τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου
Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμού,Παιδείας & Θρησκευμάτων Ἀριστείδης Μπαλτάς.

 
 
 
Ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων Γεώργιος Ε.Κουκουδάκης


 
 
Ὁ πρέσβυς της Ἱταλίας Efisio Luigi Marras 
 
Ἡ Διευθύντρια της Ἐθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα.
 

 
 
Ὁ ζωγράφος Ἀλέξης Βερούκας,( ἀπηύθυναν χαιρετιστήριο μήνυμα της συζύγου του Leonardo Cremonini)

 

 
 

 
 
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ὕδρα 2016 Μουσικὴ βραδιὰ πιάνου Svetlana Karpunkina Ι.Α.Μ.Υ


Ὕδρα 2016

Μουσικὴ βραδιὰ πιάνου Svetlana Karpunkina 

Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον-Μουσεῖο Ὕδρας
Ἔργα γιὰ πιάνο Ἰταλῶν συνθετῶν
(Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Τρεῖς ἡμέρες Ἰταλίας εἰς τὴν Ὕδρα»)


Παρασκευὴ 02 Σεπτεμβρίου 2016